كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

برگزاري نشست صميمانه با حضور سركارخانم دكتر نوشين زارعي رياست محترم و متخصصين محترم روانپزشكي  بيمارستان نيايش

برگزاري نشست صميمانه با حضور سركارخانم دكتر نوشين زارعي رياست محترم و متخصصين محترم روانپزشكي بيمارستان نيايش

نشست صميمانه اي با حضور سركارخانم دكتر نوشين زارعي رياست محترم بيمارستان نيايش و متخصصين محترم روانپزشكي بيمارستان در روز چهارشنبه مورخ 23آبان 97 در محل سالن شايسته فر برگزار گرديد .

ادامه خبر

نشست آموزشي با عنوان آشنايي با برنامه هاي تغذيه بيمارستاني بويژه تغذيه باليني

نشست آموزشي با عنوان آشنايي با برنامه هاي تغذيه بيمارستاني بويژه تغذيه باليني

در تاريخ 9مهر 97 نشست آموزشي با عنوان آشنايي با برنامه هاي تغذيه بيمارستاني بويژه تغذيه باليني براي پزشكان و پرستاران محترم در سالن شهيد شايسته فر از طرف واحد تغذيه بيمارستان با همكاري معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار گرديد.

ادامه خبر

بازديد از بيمارستان روانپزشكي نيايش به مناسبت هفته دفاع مقدس

بازديد از بيمارستان روانپزشكي نيايش به مناسبت هفته دفاع مقدس

به مناسبت هفته دفاع مقدس شركت صا ايران وابسته به وزارت دفاع و اداره كل ايثارگران شهرداري تهران از جانبازان بيمارستان روانپزشكي نيايش بازديد به عمل آوردند .

ادامه خبر

اعزام جانبازان معزز به مشهد مقدس

اعزام جانبازان معزز به مشهد مقدس

در روز جمعه 30 شهريور 97 جمعي از جانبازان گرامي بيمارستان نيايش و خانواده ي محترم آنها ازمحل بيمارستان روانپزشكي نيايش به مشهد مقدس اعزام گشتند.

ادامه خبر

برگزاري كلاس آموزش به خانواده

برگزاري كلاس آموزش به خانواده

كلاس آموزش به خانواده با عنوان "آشنايي با اختلالات خلقي" با حضور خانواده هاي معزز جانبازان با اختلال خلقي در سالن شهيد شايسته فر بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد .

ادامه خبر


صفحه 1 از 23