كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

كمك به مردم مظلوم يمن و ميانمار

كمك به مردم مظلوم يمن و ميانمار

استمداد مجمع جهاني اهل بيت (ع) از هموطنان براي كمك به مردم يمن و ميانمار از طريق كانال هاي ارتباطي

ادامه خبر

بازديد مديران ارشد سازمان تامين اجتماعي غرب تهران از  بيمارستان روانپزشكي نيايش

بازديد مديران ارشد سازمان تامين اجتماعي غرب تهران از بيمارستان روانپزشكي نيايش

مدير كل محترم سازمان تامين اجتماعي غرب تهران سركار خانم دكتر حيدري به اتفاق گروه همراه در روز سه شنبه 4 مهر 1396 همزمان با هفته دفاع مقدس با جانبازان بيمارستان روانپزشكي نيايش ديدار كردند.

ادامه خبر

كارگاه آموزشي نحوه ارتباط با بيمار اعصاب و روان

كارگاه آموزشي نحوه ارتباط با بيمار اعصاب و روان

كارگاه آموزشي نحوه ارتباط با بيمار اعصاب و روان ويژه كليه كاركنان بيمارستان در مورخ 27 شهريور 1396 ساعت 8 تا 10 در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد

ادامه خبر

كارگاه آموزشي فارماكوويژيلانس

كارگاه آموزشي فارماكوويژيلانس

كارگاه آموزشي فارماكوويژيلانس ويژه كادر درمان بيمارستان در مورخ 20 شهريور 1396 ساعت 8تا10در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد.

ادامه خبر

كارگاه آموزشي كاركرد دستگاه دي سي شوك

كارگاه آموزشي كاركرد دستگاه دي سي شوك

كارگاه آموزشي كاركرد دستگاه دي سي شوك ويژه كادر پرستاري بيمارستان در مورخ 14 شهريور 1396 ساعت 13 تا 15در محل سالن اجتماعات اين بيمارستان برگزار گرديد

ادامه خبر


صفحه 1 از 12