كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

پیام سر کار خانم دکتر زارعی به مناسبت عید نوروز و فرا رسیدن سال نو

پیام سر کار خانم دکتر زارعی به مناسبت عید نوروز و فرا رسیدن سال نو

پیام سر کار خانم دکتر زارعی به مناسبت عید نوروز و فرا رسیدن سال نو

ادامه خبر

برگزاری جلسه مدیریت بحران در خصوص ویروس کرونا در بیمارستان روانپزشکی نیایش

برگزاری جلسه مدیریت بحران در خصوص ویروس کرونا در بیمارستان روانپزشکی نیایش

برگزاری جلسه مدیریت بحران در خصوص ویروس کرونا در بیمارستان روانپزشکی نیایش

ادامه خبر

بازديد ارزياب هاي محترم براي سنجش اعتبار بخشي در بيمارستان روانپزشكي نيايش:

بازديد ارزياب هاي محترم براي سنجش اعتبار بخشي در بيمارستان روانپزشكي نيايش:

بازديد ارزياب هاي محترم براي سنجش اعتبار بخشي در بيمارستان روانپزشكي نيايش:

ادامه خبر

جلسه اعتبار بخشي در بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد:

جلسه اعتبار بخشي در بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد:

جلسه اعتبار بخشي در بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد:

ادامه خبر

جلسه اي با موضوع اعتبار بخشي در سالن شايسته فر بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد:

جلسه اي با موضوع اعتبار بخشي در سالن شايسته فر بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد:

جلسه اي با موضوع اعتبار بخشي در سالن شايسته فر بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد:

ادامه خبر


صفحه 1 از 34