كسب رتبه درجه 1 در ارزيابي اعتباربخشي سال 1395

جلسه ملاقات خانواده جانبازان با رياست محترم  و پرسش و پاسخ بيمارستان روانپزشكي نيايش

جلسه ملاقات خانواده جانبازان با رياست محترم و پرسش و پاسخ بيمارستان روانپزشكي نيايش

جلسه ملاقات خانواده جانبازان با رياست محترم و پرسش و پاسخ بيمارستان روانپزشكي نيايش

ادامه خبر

جلسه آموزش اعتبار بخشي با حضور رياست محترم و پزشكان متخصص در سالن شايسته فر برگزار گرديد.

جلسه آموزش اعتبار بخشي با حضور رياست محترم و پزشكان متخصص در سالن شايسته فر برگزار گرديد.

جلسه آموزش اعتبار بخشي با حضور رياست محترم و پزشكان متخصص در سالن شايسته فر برگزار گرديد.

ادامه خبر

کلاس اختلالات خلقی با اموزش مفاهیم و تعاریف ،رفتار درمانی با سخنراني سركار خانم دكتر زارعي  در سالن شايسته فر برگزارشد.

کلاس اختلالات خلقی با اموزش مفاهیم و تعاریف ،رفتار درمانی با سخنراني سركار خانم دكتر زارعي در سالن شايسته فر برگزارشد.

کلاس اختلالات خلقی با اموزش مفاهیم و تعاریف ،رفتار درمانی با سخنراني سركار خانم دكتر زارعي در سالن شايسته فر برگزارشد.

ادامه خبر

کلاس نحوه برخورد با بیمار با پیام خودکشی درتاریخ ۳۰ تیرماه درسالن شایسته فر در بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد.

کلاس نحوه برخورد با بیمار با پیام خودکشی درتاریخ ۳۰ تیرماه درسالن شایسته فر در بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد.

کلاس نحوه برخورد با بیمار با پیام خودکشی درتاریخ ۳۰ تیرماه درسالن شایسته فر در بيمارستان روانپزشكي نيايش برگزار گرديد.

ادامه خبر

کلاس اموزش خانواده باعنوان شادکامی و رضایت از زندگی درتاریخ ۲۵ تیرماه باحضور ۳۰ نفر از خانواده های معزز جانبازان درسالن شایسته فر برگزار شد.

کلاس اموزش خانواده باعنوان شادکامی و رضایت از زندگی درتاریخ ۲۵ تیرماه باحضور ۳۰ نفر از خانواده های معزز جانبازان درسالن شایسته فر برگزار شد.

کلاس اموزش خانواده باعنوان شادکامی و رضایت از زندگی درتاریخ ۲۵ تیرماه باحضور ۳۰ نفر از خانواده های معزز جانبازان درسالن شایسته فر برگزار شد.

ادامه خبر


صفحه 1 از 29